Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

zeznanie roczne przedsiebiorcy
Podstawową formą rozliczeń w każdej firmie są faktury, które potwierdzają zawarcie transakcji. Wystawiane są zarówno osobom prywatnym, jednoosobowym działalnościom gospodarczym, jak i dużym przedsiębiorstwom. Warto zatem mieć na uwadze, że każda faktura zawiera dość szczegółowe dane o transakcji, a przede wszystkim o sprzedającym oraz kupującym. Dane te są bardzo wrażliwe, dlatego ważne jest, aby zgodnie z przepisami RODO odpowiednio zadbać o ich zabezpieczenie w programach do fakturowania.

 

 

 

Najważniejsze przepisy RODO

Każde oprogramowanie używane w firmie do wystawiania faktur musi być zgodne z aktualnymi przepisami RODO. Według RODO, czyli rozporządzenia o ochronie danych, każde przedsiębiorstwo ma bezwzględny obowiązek zabezpieczenia danych przed usunięciem oraz dostępem przez osoby niepowołane. Dlatego wybierając w firmie program do fakturowania online, należy zwrócić uwagę na to, jakie zabezpieczenia posiada oraz czy spełnia wszelkie wymogi określone w RODO. Ponadto powinno spisać się umowę z firmą oferującą program księgowy o powierzeniu jej przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach, które są wystawiane podczas korzystania z programu księgowego. Umowa ta również powinna zawierać informację, że firma mająca dostęp do poufnych danych przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz prawidłowe ich zabezpieczenie.

 

Czym powinien charakteryzować się dobry program do fakturowania online?

Wygodny i ułatwiający codzienną pracę mobilny program do fakturowania powinien cechować się przede wszystkim bezpieczeństwem danych poufnych. Jeśli upewniliśmy, że dany program do fakturowania prawidłowo zabezpiecza wszelkie dane zawarte w dokumentach zgodnie z wymaganiami rozporządzenia o ochronie danych, to warto jeszcze zwrócić uwagę na kilka kwestii. Dobry program do fakturowania online powinien być dostępny zawsze i z każdego miejsca. Ponadto powinien być zintegrowany z takimi systemami jak GUS i CEIDG. Dodatkowo bezpieczny program księgowy powinien wykorzystywać najnowsze technologie internetowe, które pozwolą na wygenerowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Jest to o tyle ważne, że tylko takie faktury mogą być przesyłane drogą elektroniczną przez platformy rządowe do odpowiednich instytucji.

 

Obowiązki programu fakturowania wynikające z RODO

Obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia danych dotyczy każdego przedsiębiorcę. Brak stosowania się do przepisów związanych z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych może skutkować dużymi karami. Dlatego mobilny program do fakturowania powinien nie tylko zabezpieczać dane przed utratą oraz dostępem osób niepowołanych, ale również stworzyć kopie bezpieczeństwa. Kopie tworzone są w osobnym środowisku niż oryginały dokumentów, czyli w zupełnie innych bazach danych. Ponadto od firmy, od której zakupiono dostęp do programu księgowego, wymaga się sprawdzania kopii danych bezpieczeństwa pod kątem poprawności danych oraz czy dane poufne nie zostały uszkodzone. W dobie cyfryzacji pojawiło się mnóstwo różnorodnych programów oferujących fakturowanie online. Jednak, aby mieć pewność, że nasze dane są gromadzone zgodnie z RODO, warto korzystać z tych zaufanych.

Jeśli chcesz sprawdź, działanie bezpiecznego programu do fakturowania sprawdź informacje na wfirma.pl.