Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
industry 1801661 1920
Rozszerzona rzeczywistość (ang. Augmented Reality - AR) jest technologią, która pozwala łączyć świat rzeczywisty ze światem wirtualnym. Inaczej mówiąc, rozszerzona rzeczywistość rozbudowuje świat realny, o dodatkowe cyfrowe elementy. Najczęściej do rozszerzonej rzeczywistości wykorzystuje się obraz z kamery, przy pomocy którego nakłada się generowane w czasie rzeczywistym elementy. Augmented Reality rozwija się na tyle szybko, że jego potencjał jest wykorzystywany w wielu dziedzinach - zaczynając od rozrywki, przez lotnictwo, sprzedaż, edukację, medycynę, na przemyśle kończąc.

 

 

 

1.    Przemysł 4.0 co to jest?

Do tej pory w historii przemysłu zanotowano cztery znaczące rewolucje:

 • przemysł 1.0 - czyli mechanizacja, dzięki wynalezieniu, a następnie wdrożeniu silnika parowego, produkcja została wprowadzona w erę industrializacji;
 • przemysł 2.0 - czyli elektryfikacja, dzięki elektryczności, która wyparła silniki parowe linie produkcyjne zyskały możliwość wytwarzania produktów w dużych seriach;
 • przemysł 3.0 - czyli cyfryzacja, dzięki tej rewolucji coraz bardziej wydajne komputery oraz układy przetwarzania danych dały możliwość sterowania maszynami przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. To dzięki przemysłowi 3.0 maszyny stały się bardziej wydajne, precyzyjne oraz elastyczne a cały proces produkcji stał się bardziej zautomatyzowany. To w czasie tej rewolucji zaczęły powstawać systemy kontroli oraz planowania, których celem była koordynacja działań związanych z produkcją;
 • przemysł 4.0 - czyli integracja ludzi i inteligentnych maszyn sterowanych cyfrowo, której zadaniem jest zwiększenie wydajności produkcji i możliwość wprowadzania elastycznych zmian asortymentu. Jednak przemysł 4.0 nie skupia się tylko na technologii, ale też na roli i sposobie pracy ludzi w przedsiębiorstwie. To właśnie w przemyśle 4.0 ludzie, maszyny oraz systemy IT wymieniają się informacjami automatycznie na różnych etapach i różnych strukturach, czyli na całej długości łańcucha wartości (od złożenia zamówienia, poprzez produkcję, na usługach posprzedażowych kończąc).

 

augmentedreality ar

 

2.    Wyzwania jakie stawia przemysł 4.0 przed firmami produkcyjnymi

Polski przemysł nie jest tak mocno scyfryzowany jak, chociażby branża usług. Co nie jest dobrą wiadomością, ponieważ współczesne fabryki do dalszego postępu, oraz utrzymania się na rynku potrzebują cyfryzacji, oraz robotyzacji procesów. Z wyzwaniami stawianymi przez Przemysł 4.0 takimi jak na przykład: cyfrowa integracja systemów produkcyjnych, tworzenie autonomicznych, sterowanych cyfrowo sieci maszyn i czujników, nie mają większego problemu duże koncerny, jednak problem pojawia się u lokalnych przedsiębiorców, którzy nie są tak mocno zaawansowani technologicznie. Producenci mają świadomość, że takie działania jak automatyzacja, robotyzacja, czy wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, dają im realną szansę na podniesienie produktywności działań. Dzięki technologiom takim jak chmura obliczeniowa, analiza Big Data, Rozszerzona Rzeczywistość czy Internet Rzeczy każda firma może wprowadzać innowacje w dowolnym czasie, co przekłada się na ekonomiczniejszą i bardziej elastyczną produkcję. A sam przemysł 4.0 wspiera ich w takich działaniach jak:

 • cyfryzacja procesów przemysłowych
 • digitalizacja produkcji oraz produktów
 • smart factories
 • minimalizacja udziału człowieka
 • lepsza analiza danych
 • poprawa komunikacji

 

3.    Dlaczego warto wdrożyć rozwiązania AR w firmie produkcyjnej

Rozszerzona rzeczywistość w branży produkcyjnej to nie tylko wygoda, czy ciekawe unowocześnienie. AR w przemyśle to konieczność, jeżeli chcemy, aby nasza firma była rozwinięta technologicznie i nadążała za wymaganiami stawianymi przez rynek i klienta, oraz aby pozostawała w czołówce liderów. Augmented Reality wspiera rozwój firmy na wielu płaszczyznach takich jak:

 • szkolenie pracowników - rozszerzona rzeczywistość umożliwia łatwiejsze oraz efektywniejsze szkolenie pracowników. Coraz więcej firm inwestuje w nowe, skomplikowane maszyny, których obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy. Zdarza się, że taki ekspert jest dostępny w innym mieście, a nawet kraju, dlatego możliwość przeszkolenia pracownika na miejscu za pomocą okularów, lub urządzenia mobilnego jest niezwykle istotna, dla właściwego funkcjonowania produkcji;
 • serwis urządzeń - jak było wspomniane wyżej, zdarza się, że ekspert nie jest dostępny „od ręki” wówczas pomocna okazuje się nowa technologia. Serwisant może zdalnie przeprowadzić wirtualną naprawę, przy pomocy rąk pracownika znajdującego się w fabryce. Innym przykładem jest możliwość skorzystania z instrukcji, które za pomocą okularów, lub kasku wyposażonego w rozszerzoną rzeczywistość są wyświetlane na przykład w postaci animacji, lub elementów 3D, dzięki czemu naprawa przebiega sprawniej i szybciej;

 

vuforia chalk1

 

 • rozwój - wykorzystując nowoczesne technologie, firmy mogą skupić się na rozwijaniu swoich produktów, robiąc przy tym cyfrowe prototypy w skali 1:1. Dzięki takiemu rozwiązaniu inżynierowie mogą przeprowadzać wspólne sesje, na których mogą nie tylko testować, ale też oceniać projekty lub produkty;
 • ulepszenie procesu projektowania wyrobów - rozszerzona rzeczywistość w znacznym stopniu ułatwia przestawienie się z produkcji masowej na produkcję spersonalizowaną, która jest zorientowana na potrzeby i wymagania klienta. Dzięki AR można dokonywać symulacji produktów za pomocą wizualizacji, efektów akustycznych, czy doznań dotykowych, dzięki czemu inżynierowie zyskują możliwość badania i testowania wizualnych prototypów;
 • lepsza jakość - technologia oferowana przez rozszerzoną rzeczywistość, może też mieć znaczący wpływ na kontrolę jakości produkowanych towarów, czy zamontowanych części. Inżynierowie będą mogli podejmować trafniejsze decyzje unikając przez to kosztownych błędów. Fabryki zaczynają również wykorzystywać gogle i tablety wyposażone w technologię AR, do kontrolowania jakości części, które są dostarczane przez zewnętrzne firmy, oraz do sprawdzania poprawności montażu różnych podzespołów;

 

vuforiastudioremoteexperte

 

 • planowanie - planowanie przestrzeni przemysłowej i produkcyjnej, czy instalacji systemów czeka prawdziwa rewolucja, dzięki wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości. Pozwala ona bowiem na aranżowanie produktów w konkretnej fizycznej przestrzeni, dzięki czemu inżynierowie będą mogli lepiej zaprojektować właściwe wymiary czy interakcję z innymi częściami, a co za tym idzie będą mogli podejmować trafniejsze decyzje unikając przez to błedów, czy kosztownych poprawek;
 • poprawa BHP - technologia AR może być pomocna podczas monitoringu warunków panujących w danym miejscu pracy. Dzięki czemu inżynierowie mogą bezpieczniej wdrażać standardy pracy. Przykładowo firma górnicza wdrożyła system rozszerzonej rzeczywistości, aby przeprowadzić symulację konserwacji kombajnów ścianowych, czy przenośników ścianowych, wykorzystując przy tym warunki panujące w kopalni oraz różne scenariusze takie jak na przykład zawalenie się skał pod ziemią;
 • poprawa operacji realizowanych w magazynach - dzięki inteligentnym maszynom, magazyny przeszły istną rewolucję, nowe technologie zwiększyły precyzję oraz poprawiły szybkość realizacji zamówień. Wykorzystując technologię rozszerzonej rzeczywistości magazyny zyskały efektywniejsze znakowanie, kodowanie czy zarządzanie towarami. Według raportów pracownicy magazynów, którzy wykorzystują AR, poprawili dokładność wybierania towarów nawet o 300%, a swoje działania przyśpieszyli o 30%.

Jeśli zainteresowały Cię rozwiązania Rozszerzonej Rzeczywistości dla przemysłu wejdź na stronę.