Aktualności

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

KOMSA Poland informuje o utworzeniu i powierzeniu nowego stanowiska KNOX Focus Sales Specialist Monice Czech.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Państwa Skandynawskie, a zwłaszcza Norwegia znane są z innowacyjnych rozwiązań w kwestii usuwania nierówności i wykluczenia seniorów i osób niepełnosprawnych,  zapobieganiu  dyskryminacji oraz prowadzeniu zrównoważonej polityki socjalnej. Swoim doświadczeniem w tych kwestiach dzieli się  również z Polską, poprzez uruchomienie Norweskiego Mechanizmu Finansowego, który w swej istocie jest bezzwrotną pomocą finansową przyznawana przez Norwegię państwom, które dołączyły do Unii Europejskiej  od 2004 r.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Międzynarodowy Konkurs
W styczniu tego roku międzynarodowe jury wybrało ponad 50 dzieł z całego świata do drugiego etapu konkursu szkła artystycznego. Szklane prace zostaną zaprezentowane publiczności na dwóch wystawach konkursowych planowanych w 2023 roku.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

KOMSA pur RGB

2 tysiące sprzedanych laptopów gamingowych jak dotąd. 100% wzrost na jednej
z marek gamingowych rok do roku. Do tego prognozy na bardzo dobry czwarty kwartał i zamknięcie całego roku. Dane prezentowane przez KOMSA Polska, czołowego dystrybutora ICT na rodzimym rynku, pokazują, że gaming mocno opiera się negatywnym trendom obserwowanym na rynku PC.

 

Podkategorie